Det gamle fiskerhus ved kirkedammen
lå oprindeligt i Højerup by. Huset er
åbent om sommeren, hvor pensionister
fra Stevns sælger deres håndarbejder.