Stevns Klint
 

 
Stevns afgrænses mod øst af den 12 km lange og op til 41 m
høje klint. Havet nedbryder langsomt landet og danner under
processen den stejle klint. I 1928 rev et stort skred koret i Højerup
gl. Kirke med sig. Resterne af skredet kan stadig ses på stranden.
Kirkens skib og tårn er nu sikret af store sten i strandkanten og
af en mur, der er bygget op ad klinten.