Mindelunden bag Traktørstedet er skabt som en hyldest
til personer, som stevnsboerne skylder en særlig tak.
Her er rejst en række mindesten, omgivet af en meget
smuk træbeplantning med en enestående flora.
Monument til minde om digteren Christian Richard, udført
af Niels Larsen Stevns, som også har sin egen mindesten: